Петро М доо Скопје веке 25 години во Македонија го застапува реномираниот петрохемиски комплекс HIP-Petrohemija Pancevo со дистрибуција на полимери, како и техничка подршка кај Македонските производители.
Петро М Доо Скопје, е фирма со повекегодишна традиција и искуство во работењето со фотокопирна хартија IQ-Ideal Quality, Color Copy хартија за дигитално печатење, потрошен канцелариски материјал и хигиенски средства.
Благодарение на својата географска положба Република Македонија изобилува со бесплатна сончева и ветерна енергија дадена од природата. Нашата мисија и цел е да ги искористиме овие обновливи енергетски потенцијали. Која е вашата?