Инвертори

Секој соларен систем има потреба од инвертор за да ја трансформира едносмерната струја создадена во панелите во кориснички насочена најзменична струја која е подготвена за употреба во домаќинствата.


Можете да бидете сигурни дека нашиот систем секојдневно ке произведе максимално количество на соларна енергија.


Fronius

Исклучителна Сигурност и Перформанси


Соларната енергија е претворена во електрична енергија и пренасочена во јавниата електрична мрежа. Ефикасни и сигурни инвертори со висока моќност го формираат срцето на секој фото-волтаичен систем. Во развојот на фото-волтаични инвертори, Fronius измисли нови технологии, се бараа иновативни решенија, и пронајде сосема нови одговори. Резултат: Високо функционална мрежа поврзани инвертори, кои взаемно оптимално дејствуваат со сите соларни модули.

БЕНЕФИЦИИ


Издржлив и робусен Дизајн

Докажано за издржливост и долговечност.

Висока Ефикасност

Пондерирана CEC ефикасност над 95% и врв на ефикасноста над 96%.

Намалени Трошоци

Интегрираните прекинувачи за еднонасочна струја со осигурувачи ги намалуваат материјалните трошоци и потребите од мануелен труд.

Атрактивна Естетика

Интегрираните прекинувачи ја елиминираат потребата за видливи проводни цевки за инвертерот.

Идеален Излез

Идеални за резиденцијални изведби.