Како Функционира Соларниот Систем... Користејќи го изобилството слободна енергија на сонцето


Повеќето места имаат во изобилие соларна енергија на располагање која може да се користи за да се исполнат некои, или сите ваши потреби. Домовите лоцирани во подрачјата со изобилство од сончева светлина, каде што пристапот до електрична мрежа е речиси невозможен, нестабилен или несигурен... сите тие се идеални локации за инсталирање на соларни системи.


Соларните системи работат кога сончевата светлина удира во солариот фотоволтаичен модул (наречен соларен панел, или PV панел) и ги поттикнуваат електроните заробени во силиконската соларна ќелија да патуваат низ жиците кои се наоѓаат на задниот дел од сончевиот панел до вашиот дом за да се користи веднаш или да се зачува.


Плус, ако се прашувате како сончевиот систем ќе изгледа на вашата куќа, еве го одговорот: Соларните панели може да се организираат така да ги следат контурите на вашите кровни линии, и совршено да се вклопат во изгледот на вашиот дом.


БЕНЕФИЦИИ


Висока Ефикасност

SunPower™ соларните панели се најефикасните панели на пазарот денес.

Повеке Моќ

Нашите панели произведуваат повеќе енергија во ист простор - до 50% повеќе од конвенционален дизајн и 100% повеќе од соларни панели со тенок филм.

Намалени Трошоци

Повеќе моќ на панел значи помалку панели за инсталација. Ова заштедува и време и пари.

Сигурен Дизајн

Докажани материјали, темперирано предно стакло, моќна елоксирана рамка која му овозможува на панелот да функционира во повеке конфигурации.